2014. március 10.

ELŐADÁSOK - Országos KEF Konferencia 2014. március 10.

A csatolt dokumentumokban megtalálhatóak a rendezvényen elhangzott előadások bemutatói.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben március 10-én tartották „A helyi stratégiák megalkotása és megvalósítása a Nemzeti Drogellenes Stratégia tükrében” című konferenciát. Az esemény meghívottjai között az ország különböző régióiból és településeiről érkező Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok képviselői szerepeltek, akik a 2013 októberében elfogadott drogellenes stratégia átfogó ismertetésén túl az egyes pillérek részletes bemutatását is meghallgathatták. Burszki Mónika, a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda megbízott főosztályvezetője köszöntötte a jelenlévőket és átadta a szót Kiss Norbert, a Sportért és Ifjúságért felelős Államtitkárság helyettes államtitkárának, aki megnyitotta a konferenciát. Beszédében elmondta: az új drogellenes stratégia a közösségre, a pozitív példák felmutatására koncentrál. A jelmondat: „Legyen más a szenvedélyed!” – vagyis legyen az olvasás, a sport, a zene, a tánc a fiatalok szenvedélye. Ezek mellett is kiemelten fontosnak tartotta a jövőbeli kommunikációt és együttműködést a droggal kapcsolatos munkát végző szervezetek, intézetek között. A konferencia résztvevői a Megálló Csoport Alapítvány képviseletében Minyó Szert Károly fotóművész képkiállítását tekinthették meg, továbbá az Emberbarát Alapítvány péksüteményiéből fogyaszthattak. A Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon munkatársai és kliensei is bemutatkoztak, és két dallal készültek az esemény alkalmából. Az előadások a Nemzeti Drogellenes Stratégia minél szélesebb körű megismerését szolgálták. Első előadóként dr. Grezsa Ferenc, a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda szakértője beszélt átfogóan a Stratégiáról. A jelenlegi stratégia újszerűsége a célkitűzéseiben és módszertanában található, a tiszta tudatra, józanságra koncentrál, kiemelten fontos szerepet szán az egészség-promóciós megközelítésnek, a felépülés-központú szemléletmódnak és a közösségi irányultságnak. Dr. Koós Tamás, aki szintén a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda szakértője, a Stratégia egészségfejlesztési és prevenciós pillérét mutatta be. Előadásában részletezte az iskolai egészségfejlesztés változásait, kiemelte a gyermekvédelem, felsőoktatás, munkahelyek szintjén megvalósítandó elvárásokat és célokat, valamint a média feladatait és a közösségi, helyi színterek fontosságát. Márkus Erika r. alezredes, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tagja, a kínálatcsökkentési pillért ismertette. Elmondta: a világhálón elkövetett bűncselekmények száma napról napra nő, az egyik legnehezebben ellenőrizhető terület az internet alapú bűnelkövetés. Elérendő, hogy 2020-ra a lehető legteljesebb mértékben visszaszoruljon kábítószer-fogyasztás mértéke Magyarországon, valamint egy országos szintű, kábítószer-bűnözés elleni szolgálat felépítése szükséges. Dr. Vandlik Erika az Országos Egészségfejlesztési Intézet munkatársa beszélt az kezelés, ellátás, felépülés pillérről. A kezelő-, ellátórendszer helyzetét vázolta fel, majd a Stratégiában foglaltakat mutatta be, köztük a felépülés központú ellátási modellt, a szükségletalapú eredményközpontú ellátást, a korai kezelésbe vételt, majd a kezelő-, ellátórendszer feladatait sorolta fel. Müller Éva az Ifjúságügyi Főosztály főosztályvezető-helyettese tartott előadást a Stratégia 2014-2015. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról. A szakpolitikai program tartalmi elemeit, a prevenciós programok stratégiai tervezését részletezte. A célzott és javallott programok támogatásán túl kiemelte a családi rendszerek megerősítésének fontosságát. Téglásy Kristóf az Ifjúságügyi Főosztály vezetője beszélt végül a helyi programok számára elérhető forrásokról. Az idén tavasszal induló Támop 5.2.9 - „Legyen más a szenvedélyed” program bemutatása után szó esett a jelenlegi költségvetési pályázatokról (KAB), a 2007-2013-as EFOP tanulságairól, valamint a 2014-2020 közötti operatív programokról. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program főbb prioritásait emelte ki, úgy mint az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén, a befogadó társadalom fontossága, az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke terén, a gyarapodó tudástőke és a jó állam eléréséhez szükséges lépések. A konferencia zárásaként Burszki Mónika összegezte az elhangzottakat, valamint megköszönte az előadásokat és a részvételt.

  Kapcsolódó fájlok

  • dr. grezsa ferenc előadása

  • dr. koós tamás előadása

  • dr. vandlik erika előadása

  • márkus erika előadása

  • müller Éva előadása

  • téglásy kristóf előadása

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px