Publikációs pályázati felhívás

Forrás: Kef.hu

A Drogkutató Intézet közös gondolkodásra hívja mindazon tudományterületek és szakmai közösségek kutatóit, hallgatóit, illetve szakembereit, akik tudásukkal, ismereteikkel, tapasztalataikkal hozzá kívánnak járulni a droghasználat társadalmi jelenségének minél átfogóbb megismeréséhez.

 

Pályázók köre:  A pályázaton természetes személyek vehetnek részt. Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, egy vagy több magyar nyelvű, eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmánnyal lehet.

A pályázat elbírálása, díjazása:  A pályaművek elbírálásakor lényeges szempont a feldolgozás igényessége. Elvárás továbbá az is, hogy a dolgozat tartalmilag és formailag rendszerezett, logikus felépítésű legyen, a végén összefoglalást is tartalmazzon. A pályaműveket az Interdiszciplináris Drogszemle szerkesztőbizottsági elnöke által felkért szakértői zsűri bírálja el és tesz javaslatot a díjazásra. A pályázatra beérkező tanulmányok közül a szakmai zsűri az első három helyezettet pénzjutalomban részesíti, valamint különdíjat adományozhat. A díjazásban nem részesülő pályaműveket a szerző beleegyezése esetén publikáljuk az Interdiszciplináris Drogszemlében vagy a Magyar Drogfigyelő, havonta megjelenő online folyóiratban.

Első díj: 150.000.- Ft (nettó)

Második díj: 100.000.- Ft (nettó)

Harmadik díj: 75.000. Ft (nettó)

Különdíj: 55.000.- Ft (nettó)

A pályázat beküldésének határideje: 2021. 11.15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 01.17.

 

Eredményhirdetés: A nyertes pályaművek szerzőit és tanulmányaik címeit a drogkutató.hu weboldalán és Facebook oldalán, illetve mindkét lapunkban, az Interdiszciplináris Drogszemlében és a Magyar Drogfigyelőben is közzétesszük.

 

A nyertes pályaművek szerzőit mindezen felül e-mailben is értesítjük.

A pályaműveket és a pályázat mellékleteit az alábbi címre nyújthatják be: drogszemle@drogkutato.hu

A pályaművön annak címét és a jeligén kívül egyéb, a pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas adat, jelölés nem szerepelhet! A legjobb pályaműveket – függetlenül attól, hogy értek-e el helyezést – a Drogkutató Intézet szerkesztett formában, az Interdiszciplináris Drogszemle vagy a Magyar Drogfigyelő című online folyóiratában közölni kívánja, a szerző hozzájárulása esetén.

A pályázattal kapcsolatos további információt a Drogkutató Intézet operatív igazgatója, Szabó Jennifer a jennifer.szabo@drogkutato.hu e-mail címen ad.

A Drogkutató Intézet munkatársai és az Interdiszciplináris Drogszemle szerkesztőbizottsága minden pályázónak eredményes munkát kíván!

  Kapcsolódó fájlok

  • drogkutato_drogszemle_palyazat

  • publikációs pályázati felhívás - di

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px