• A Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából ült össze a Tamási KEF

  Forrás: Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  A kábítószerellenes világnap alkalmából 2022. június 30. napján megtartott Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésén Porga Ferenc polgármester, a KEF elnöke köszöntőjében felhívta a figyelmet az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala 2022. évre megfogalmazott mottójára, mely „A kábítószer okozta kihívások kezelése az egészégügyi és humanitárius válsághelyzetekben”. Az ülésen Nagy Krisztina, Tamási Város Önkormányzatának munkatársa tájékoztatta a tagszervezeteket a 2021. évben elkészített, a városi egészségfejlesztési és drogstratégiát megalapozó helyzetfelmérés során alkalmazott kutatási módszerekről, a kapott válaszok számáról, a felmérések tematikájáról, az intézményi megkeresések eredményről. Az adatok összképét tekintve megállapítható, hogy a megkérdezettek közül sokakat érint az alkohol- és drogfogyasztás. Mind a felnőtt lakosság, mind pedig a 16 évesek körében jellemző a rendszeres alkoholfogyasztás, illetve jóval kisebb mértékben, de megjelenik a rendszeres droghasználat. Ezeket támasztják alá az intézményi adatok is, hiszen a kábítószer birtoklással és használattal kapcsolatos, valamint az ittas vezetéssel kapcsolatos rendőrségi esetek száma az elmúlt években növekedő tendenciát mutatott. Az egyéb különböző szenvedélyek (pl.: dohányzás, gyógyszerhasználat) különböző mértékben, de megjelennek a város lakosságának életében. Kiemelten kezelendő az a felvetett problémakör is, hogy a fiatalok hasznos szabadidő eltöltési lehetőségeinek színterei korlátozottak, így könnyebben válhatnak a terjesztők és a különböző szenvedélybetegségek áldozataivá. A Tamási Rendőrkapitányság részéről Dr. Szabó Ferenc ismertette a kapitányság illetékességi területén az elmúlt időszakban tapasztaltakat a droghelyzetben. A bűnügyi osztályvezető pozitív eredményként értékelte a felderítések növekvő számát a vizsgált időszakban. A résztvevők felhívták továbbá a figyelmet a nemrégiben a fiatalok körében nagyon divatossá vált, legálisan vásárolható, de könnyen függőséget okozó, szép színes, finom ízű és illatú elf bar veszélyeire, és az ezzel kapcsolatos megfelelő tájékoztatás fontosságára.

 • 2021. november 3-án megtartotta soron következő ülését a Tamási KEF

  Forrás: Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  Tamási Város Polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke elmondta, hogy hosszú idő után ez év nyarán ült össze újra a KEF, de a háttérben nem állt meg a munka, pályázat keretében megkezdődött a drogstratégia előkészítése. Szaváriné dr. Bakonyi Lídia, a KEF titkára tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 2021-2022. évben is van lehetőség az Emberi Erőforrások Minisztériumánál pályázni a KEF munkájának támogatására. A Tolna Megyei Önkormányzat benyújtotta az erre irányuló pályázatát október elején, és ebből a forrásból tervezi a Tamási KEF a városi drogstratégia elkészítését. Bízik abban, hogy 2022. év végére a városi drogstratégia elkészül és a képviselő-testület elé tudják terjeszteni elfogadásra. Aljegyző Asszony elmondta továbbá, hogy három módszert alkalmaznak az adatok kinyerésére. Jelenléti kérdőív kerül kitöltetésre a helyben tanuló 16 évesek körében, készül egy online lakossági kérdőív, továbbá megkeresték a város érintett intézményeit adatszolgáltatás céljából. 2021. október 7-én képviseltette magát a Tamási KEF is a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 20 éves megalakulása alkalmából tartott jubileumi konferencián, ahol az elmúlt 20 év tapasztalatait ismertették. 2021. október 13-14-én Budapesten az ELTE szervezésében „A KEF alapjai, Lokális helyzetfelmérés a drogproblémáról, Lokális stratégiafejlesztés és kommunikáció a helyi drogproblémával összefüggésben” tárgyú továbbképzésen is jelen volt a munkacsoport egyik tagja. Végül Kutas Attila paksi plébános előadását hallgathattuk meg, aki a „Szentjánosbogár” közösségben végzett és lelkipásztori munkájából hozott példákkal szemléltette a közösséghez tartozás és hit szerepét a perifériára szorultak és elesettek felkarolásában.

 • A Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából ült össze a Tamási KEF

  Forrás: Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  Tamási Város Polgármestere köszöntötte a megjelenteket a kábítószerellenes világnap alkalmából. Az ENSZ-közgyűlés 1987-ben arról döntött, hogy június 26-át a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napjává nyilvánítják, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a kábítószer-fogyasztás veszélyeire, a drogkereskedelem elleni harc fontosságára. Ezen a napon a világ számos pontján szerveznek megemlékezéseket, közösségi eseményeket, koncerteket ismert közéleti személyiségek közreműködésével. Magyarország 1997-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) minden évre megfogalmazza a nap témáját, és a UNODC területi irodáin keresztül emberek millióit mozgósítja a nap megtartására. A kampány célja, hogy információt nyújtson, különösen a fiataloknak a kábítószer-fogyasztás egészségre káros hatásairól, felhívja a figyelmüket egészségük megóvásának fontosságára. A 2021-es téma: „Ossz meg tényeket a drogokról, ments életeket!” A jelenlévők elfogadták a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) ez évi munkatervét. Várhatóan szeptember végén tartják meg soron következő ülésüket, melyen tájékoztató hallható majd a városi egészségfejlesztési és drogstratégia kialakításának addigi eredményéről, illetve szakmai előadót is szeretnének meghívni. Szaváriné dr. Bakonyi Lídia, a KEF titkára tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, a KEF-ek 2020. évi képzésének kiegészítéseként, a KEF-ek koordinatív tevékenységeinek és az ezen keresztül megvalósuló programjainak támogatására. A Minisztérium az igényt KAB-KEF-20-0012 azonosítószámon nyilvántartásba vette és annak támogatásáról döntött. A Tamási KEF 2020 novemberében pályázatot nyújtott be a Tolna Megyei Önkormányzathoz, a Tolna megyében működő KEF-ek támogatásán belül, városi egészségfejlesztési és drogstratégia elkészítése érdekében. A pályázati kérelem pozitív elbírálást nyert, melynek eredményeként a Tamási KEF 1.000.000,- Ft támogatásban részesül a megfogalmazott támogatási célok megvalósítása érdekében. Aljegyző Asszony elmondta továbbá, hogy ez év januárjában döntött a képviselő-testület hatáskörében eljáró Tamási Város Polgármestere a stratégia megalkotásáról és ennek érdekében munkacsoport létrehozásáról. Májusban megalakult a 9 tagú munkacsoport, melynek munkáját egy külső szakmai tanácsadó is segíti. A munkacsoport célja a stratégia előkészítése a 2021. év végéig. Végül Kitanics Márk klinikai szakpszichológus rendkívül színes és újszerű szemléletben tálalt előadását hallgathattuk meg A kábítószer személyiségre gyakorolt hatásáról.

 • Az évben először ült össze a Tamási KEF

  Forrás: Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  A fórum tagsága elfogadta a KEF 2020. évi munkatervét. A soron következő ülésekre egy-egy előadót hívnak meg, folytatódik a helyzetértékelés és az összegyűjtött információk alapján megkezdődik a Helyi Drogstratégia előkészítése. A júniusi ülés a Kábítószer-ellenes világnap jegyében zajlik majd. Az aktualitások megtárgyalása során Porga Ferenc elnök elmondta, hogy a középiskolások számára előadást szerveznek. Scherer Péter: A Gyáva című előadása március 17-én a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiumában, március 26-án pedig a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium és Kollégiumban kerül megtartásra. Ezután a Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója hangzott el az iskola helyzetéről, majd a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Központjának munkatársa számolt be a budai szegregátumban az elmúlt években tapasztaltakról.

 • 2019. szeptember 26-án megtartotta soron következő ülését a Tamási KEF

  Forrás: Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  Porga Ferenc polgármester, a Tamási KEF elnöke bevezetésként elmondta, hogy a KEF egyik feladata a helyi drogellenes stratégia kialakítása. Ez a felkészülés éve, a stratégia kialakításához fel kell mérnünk a kábítószerhelyzetet Tamásiban. Elsőként a középiskolák helyzetbemutatását hallgatjuk meg. A KEF-ek részéről benyújtható pályázati lehetőséget folyamatosan figyeljük, de ezidáig az nem került még kiírásra. A BBÁK Gimnázium részéről Fegyveresi Anikó igazgatóhelyettes adja elő tájékoztatóját az iskola helyzetéről. A SZL TISZK Vályi Péter Szakképző Iskola képviseletében Puskásné Szalai Katalin értékeli az iskola helyzetét a szerhasználat tekintetében. Egyetért a Fegyveresi Anikó által elmondottakkal. A tagok hasznosnak találnák előadások tartását a fiatalok és a szülők számára. A Tolna Megyei Rendőrkapitányság, a Tamási Tankerületi Központ, és a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya is segítene előadások szervezésében. A Tamási Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója szerint a tagok összefogásával kisfilmet is hasznos lenne készíteni a fiatalok részére. Porga Ferenc elnök elmondja, hogy a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését szolgálja az önkormányzat két folyamatban lévő beruházása, a Sportok Háza, valamint a Zöld Pont és Civil Ház kialakítása Tamásiban.

 • A Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából a Tamási KEF is összeült

  Forrás: Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  Tamási Város Polgármestere, a Tamási KEF elnöke köszöntötte a meghívottakat a világnap alkalmából és felhívta a figyelmet a csatolt plakátra. A Nemzeti Drogellenes Stratégia fontosabb rendelkezéseit és gyakorlati megvalósulását foglalta össze Szaváriné dr. Bakonyi Lídia, a KEF titkára a prezentációjában. Polgármester Úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy mivel még nem jelent meg az új szakpolitikai program, nem hirdettek még meg pályázati lehetőséget a KEF-ek számára. Dr. Bognár Szilveszter kapitányságvezető beszámolt egy előző napi nagy fogásukról Magyarkeszin, kannabisz ültetvényt találtak. Néhány mondatban az Ozora fesztivál megítélését vitatták meg a tagok a szerhasználat szempontjából. Ezután Kálóczi Andrea, a Szekszárdi KEF titkár, a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezetőjének szemléletes előadását hallhattuk Felépülésközpontú KEF címmel.

 • 2019. március 28-án tartotta alakuló ülését a Tamási KEF

  Forrás: Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020. szóló 80/2013. (X.16.) OGY határozatban foglaltak végrehajtása érdekében 2019 februárjában döntött a Tamási KEF létrehozásáról. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének javaslatára, a KEF elnöki tisztségének betöltésére a tagság egyhangúlag Porga Ferenc polgármestert bízta meg. A KEF titkári tisztségének betöltésére a tagság Szaváriné dr. Bakonyi Lídiát, a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal titkársági ügyintézőjét javasolta. A titkárt az elnök bízza meg, mely megbízást a titkár elfogadja. A KEF koordinátori tisztségének betöltésével Tamási Város Önkormányzata Cseresznyés Balázst, Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének tagját, a képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának elnökét bízta meg, melyet a tagság tudomásul vesz. A KEF tagsága Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározta működési rendjét.

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px