Szakmai beszámoló az Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról

Forrás: Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

KAB-KEF 20-0019

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

AZ ÓZDI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM MUNKÁJÁRÓL

2020.12.01.-2021.10.31.

 

Az Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pályázatán, a programjainak megvalósításához egyszeri bruttó 245.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázati lehetőségnek is köszönhetően az Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum fokozatosan erősödő szakmai koordinációs tevékenységet folytatott Ózd városában, így a témában leginkább kompetens intézmények és szervezetek munkája hatékonyabbá vált. A munkát a korábban elfogadott és 2019 tavaszán aktualizált városi stratégiában - amelyet Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2019. (III.28.) határozatában elfogadott - foglaltak szerint végezte.  Az aktualizálás során újra felmérésre került a fiatalok droghoz fűződő viszonya. Összehasonlításra került a két mérés eredménye, amely megjelent az aktualizált helyi drogstratégiában. Három nagy általános iskola került bevonásra a kérdőívezés során. Folyamatosan erősödött a KEF társadalmi kommunikációja, közéleti szerepvállalása.

Az Ózdi KEF működésére is hatással volt a koronavírus járvány, ezért ebben a támogatási időszakban formálisan 1 alkalommal találkoztak. A munka főleg az online világban zajlott, telefonos és online meetingek formájában. Az ülés alkalmával a tagok, szakemberek által tartott csoportkohéziós tréningeken, tanácsadásokon is részt vettek, melyet a szívesen fogadtak.  Az ilyen tréningeken, tanácsadásokon keresztül nyújtott új ismeretek, tapasztalatok beépülhetnek a mindennapi munkába. Örömmel tapasztaltuk, hogy az általunk megszólított intézmények, szervezetek delegáltjai aktívan részt vettek az üléseken, ötletekkel, javaslatokkal segítik munkánkat. A fórum lehetőséget biztosít a város lakosságának tájékoztatására, a városban folyó szakmai munka összehangolására.

 

 

A pályázati támogatásnak köszönhetően az alábbi események valósultak meg:

 1. Szakmai tanulmányút a Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményben

Az Ózdi KEF tagjai 2021. augusztus 13-án, szakmai tanulmányút keretében újra ellátogathattak a Forrás Lelki Segítők Egyesülete által fenntartott, Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményébe, amely Nagyhegyes külterületén található. A tanulmányi célú utazást a BAZ. Megyei Önkormányzat pályázatán elnyert támogatás segítségével valósult meg.

A látogatás apropóját az adta, hogy a közelmúltban átadásra került egy új szállóépület, amely segítségével sikerült a rehabilitációs intézmény befogadóképességét növelni. A pályázati támogatásnak köszönhetően a szenvedélybetegek felépülési folyamatában a rehabilitációs ellátás és a támogatott lakhatás szolgáltatásai között elhelyezkedő olyan ellátásra nyílik lehetőség, amely lehetővé teszi a munkavállalást, képzéseken való részvételt, a rehabilitáció folytatása mellett.

A látogatáson részt vett Szaniszló Károly KEF elnök, Bertáné Várnai Ilona társelnök, Pataki Gabriella ifjúsági védőnő, Balajti Anna Szenvedélybetegek Nappali Intézményének egységvezetője.

Batizi Ildikó, az intézmény vezetője az Ózdi KEF tagjainak bemutatta az új szállóépületet, valamint részletesen megismertette az országban elsőként bevezetett, külső férőhelyes ellátási formát. Lehetőséget biztosítottak a kollégákkal és a gondozottakkal való találkozásra, beszélgetésre is. Számtalan élménnyel és tapasztalattal, ötlettel tértünk haza, amelyet a saját munkánk erősítésére fogunk felhasználni. Az intézménylátogatás nagyszerű lehetőséget biztosított az Ózdi KEF tagjainak az ismereteik bővítésére, a problémával való mélyebb ismerkedésre valamint rendkívül jó csoportkohéziós tréningnek bizonyult. A tanulmányúton szerzett tapasztalatokat hasznosítani tudják a védőnők, az Ózdi KEF életmódi nevű programelemében, ahol az egészséges életmód felé orientálják a családokat, a közös családi tevékenységek kialakításánál, a családok megerősítésében. A bőrünkön érezzük programelem hatékonyabb lebonyolítását is biztosítja a szakmai tanulmányút, mert a rehabilitációs intézményben kapott szakmai tapasztalatok, tanácsok segítséget nyújtanak Pataki Gabriella ifjúsági védőnő részére,- aki az Ózdi Szakképzési Centrumban tevékenykedik,- a veszélyeztetett korosztályú csoportok szenvedélybetegségekkel szembeni elforduló attitűd kialakításában.

 1. Az Ózdi KEF működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokhoz irodaszerek beszerzése

Az Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a BAZ. Megyei Önkormányzat által a „B4 Adminisztráció költségei” soron biztosított támogatási összeg terhére irodaszereket kapott a BAZ. Megyei Önkormányzat beszerzésével, amelyet 2021. szeptember 23-án a mellékelt szállítólevél kíséretében átvett.

Az átvett irodaszerek egy része a KEF tagok részére –akik jelezték igényüket az előzetes felmérés során - továbbadásra kerültek, az adminisztrációs feladatok elvégzésének támogatására. A mindennapi koordinációs, működési tevékenység biztosítását nagymértékben megkönnyítette a nyújtott támogatás. A koronavírus járvány alatt is, az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett is működtek a megkereső tevékenységek, a drogfelhasználók felkutatása, terápiára motiválás és az ártalomcsökkentő módszerek alkalmazása a Szenvedélybetegek Nappali ellátásában. A kezet nyújtunk programelem megvalósításában – a foglalkozások megtartásához szükséges alapanyagok beszerzésével - is segítséget nyújtott az irodaszerek beszerzése.

 

 

 1. Az Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. október 13-án megtartott üléseoktóber 13-án, 11 óra kezdettel az Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megtartotta soron következő ülését - a Civil Ház kistermében, ahol 14 fő megjelent a jelenléti ív szerint.

Szaniszló Károly köszöntötte a megjelenteket, felhívta a tagok és a vendégek figyelmét, hogy a rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg. Ezt követően ismertette az Ózdi KEF 2020-2021. évben végzett tevékenységét. Elmondta, hogy a koronavírus járvány, mint mindenkire az Ózdi KEF működésére is jelentős befolyást gyakorolt. Nem volt lehetőség arra, hogy személyesen találkozzanak a tagok, így az online világban folyt az érdemi munka. A legutolsó találkozás óta több, mint egy év telt el, örömét fejezte ki, hogy lehetőség van a jelenlegi találkozó megvalósulására. A beszámoló ismertetésekor kitért arra, hogy a tagszervezetek munkáját rendkívül megnehezítette a világjárvány, mindenkit, eddig nem ismert feladatokkal, nehézségekkel szembesítve.

Az Ózdi KEF tagsága elszigetelődött egymástól, ezért a rendezvény második felében egy csoportkohéziós műhelymunkában vehetnek rész a tagok, amely segíthet a kiégés megelőzésében, az elszigetelődés okozta problémák mérséklésében. A tagok tájékoztatást kaptak arról, hogy a BAZ. Megyei Önkormányzat pályázatán 245.000 Ft támogatásban részesült a szervezet. A felhasználásáról beszámolt az elnök.

A beszámoló után Szaniszló Károly elnök elmondta, hogy szükséges az SZMSZ felülvizsgálata. Az eredeti SZMSZ 2016-ban készült, azóta a taglistában szereplő KEF tagok megnevezései módosultak, átszerveződtek, megszűntek. A naprakész információkat át kell vezetni az SZMSZ-ben. A tagokkal közösen átbeszélték, hogy melyik intézménynek, tagnak, milyen változása volt. A legtöbb helyen főleg a köznevelési intézményeknél névváltozás történt, amelyet helyesbíteni szükséges.

Szaniszló Károly elnök elmondta, hogy a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió új intézményt hoz létre Ózd városában és az önkormányzattal együttműködve, ellátási szerződés keretében az Új Esély Központ Ózd (3600 Ózd, Petőfi utca 33.) intézményében szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátását kívánja biztosítani 50-50 fő részére.

Dr. Jamniczkiné Obulányi Rita régióvezető asszony levélben jelezte, hogy az új szervezet az Ózdi KEF tagjává szeretne válni, ezért Szaniszló Károly felkérte, hogy mutassa be a szervezetét a tagok részére. A bemutatkozás után a tagok kérdéseket tettek fel a szervezet képviselőjének, amit megválaszolt a részükre. Szaniszló Károly üdvözölte a kezdeményezést és örömét fejezte ki, hogy tovább bővülhet azon intézmények, segítségnyújtó helyek száma a városban, ahol a rászorulók segítséget kaphatnak a problémáik megoldásával kapcsolatban.

Szaniszló Károly elnök szavazásra bocsátotta az új szervezet tagfelvételi kérelmét. A tagok egyhangúlag, 14 igen szavazattal támogatták a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Új esély Központ Ózd tagfelvételi kérelmét.

Szaniszló Károly felkérte Bertáné Várnay Ilonát, hogy legyen szíves tartsa meg az interaktív előadását, tanácsadását.  Az előadó megköszönte a felkérést és megtartotta a foglalkozást. A tanácsadás szerepe azért is fontos, mert a szubszidiaritás elvét követve a legfontosabb színtéren, a családban keletkező problémákat ott, helyben szükséges megoldani. A jelen lévő szakemberek a családdal találkoznak először és rendkívül fontos, hogy jó kapcsolatot tudjanak ápolni velük, a bizalmukba tudjanak férkőzni, mert ha nincs meg a bizalom, akkor nem lesz sikeres a probléma megoldása – mondta el az előadó. Az előadás, tanácsadás végeztével tájékoztatta a tagokat, hogy nagyon szívesen áll a rendelkezésükre a hónap végéig. Akinek szüksége van további tanácsadásra, segítségre keressék bizalommal a megadott elérhetőségen.

Szaniszló Károly felkérte Ottmájer Zsuzsannát a csoportkohéziós műhelymunka megtartására. 3 feladattal készült az előadó, amely arra hivatott, hogy a csoportkohéziót erősítse. A szakember a workshopon játékos, könnyed vidám gyakorlatok segítségével feltárta a kiégéshez vezető okokat, megtanította felismerni a kiégés jeleit saját magunkon a tagoknak, illetve azokat a technikákat is bemutatta, amely segíthetnek a kiégés tüneteinek enyhítésében. Rendkívül hasznos és felüdítő volt a műhelymunkában a részvétel – tagok elmondása alapján.

Szaniszló Károly megköszönte Ottmájer Zsuzsanna munkáját, majd a tagokat a közös ebédre invitálta a Civil ház szomszédságában található Éden Vendéglőbe, ahol a résztvevők között kötetlen beszélgetés alakult ki a drogprevenció kérdéskörében.

Az ebéd utáni záró szakaszban Szaniszló Károly és Bertáné Várnay Ilona összefoglalta a rendezvény főbb momentumait, mivel több kérdés nem merült fel megköszönték a megjelent tagoknak az aktív részvételt, bezárták a rendezvényt.

A pályázat benyújtásakor KEF konferenciát terveztünk, de a járványügyi előírások miatt kisebb létszámú KEF ülés került megrendezésre, amely lehetőséget biztosított a széleskörű szakmai konszenzusra, eszmecserére, az aktuális kábítószerügyi problémák megvitatására. A lakosság tájékoztatása érdekében, az ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft a KEF ülésről tudósítást tett közzé a városi honlapon és riportot készített a híradásában, így lehetőség nyílt a város lakosságának a tájékoztatására. Az Ózdi KEF törekszik arra, hogy minden személyes találkozáskor, legyen az KEF konferencia vagy KEF ülés nyújtson valami továbbképzési lehetőséget a KEF tagjai részére, ezzel elősegítve a szakmai munka színvonalának megtartását, erősítését.

A szakmai rendezvények látogatása során a tagok naprakész információkat nyertek, szakmai kapcsolatokat ápoltak, megismerkedtek az országban fellelhető jó gyakorlatokkal, melyeknek hasznát vehetik a helyi lehetőségek optimalizálásában. A korábban kiépített kapcsolatokat fenntartottuk, a mindennapi munka során a probléma megoldása érdekében felhasználtuk. Az Ózdi KEF hosszú távon hozzájárul a város kábítószer-problémájának visszaszorításához. A céljaink megvalósításához figyelemmel fogjuk kísérni a jövőben kiírt pályázatokat.

 

 

Az Ózdi KEF – a törekvéseinek megfelelően - a pályázat támogatási időszakában:

 • koordinálta a szakmai szervezetek munkáját,
 • segítette a szakmai háttér biztosításával a települési szintű kábítószer-ellenes küzdelem eredményességének fokozását,
 • szakmai tanulmányi látogatáson és online konferenciákon vett rész,
 • kapcsolódott az országos, megyei szintű kábítószer-politikai kezdeményezésekhez.

 

Ezúton is köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat mindennemű támogatását, amelyet a programelemek megvalósítása során nyújtottak.

 

 

 • img_20210813_141140
 • img_20210813_141604
 • img_20210927_090513
 • 10767_0
 • 10767_1
 • img_20211013_124944
 • img_20211013_120827

  Kapcsolódó fájlok

 • Ózdi kef szakmai beszámoló

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px