Párbeszéd az ifjúsággal az ifjúságért

Forrás: Ferencvárosi KEF

A 2023. május 24-én a Gyermek- és Ifjúsági és Önkormányzati Társaság trénerei által lebonyolított rendezvény célja az volt, hogy teret és lehetőséget biztosítson a ferencvárosi, 13-25 éves kor közötti fiataloknak arra, hogy találkozzanak és közösen gondolkozzanak mindazon intézményekkel és szervezetekkel, akik érintettek abban, hogy a kerület minél inkább ifjúságbarát legyen, egyúttal biztosíthassa azon lehetőségeket és alapszolgáltatásokat, amelyekre valódi igény mutatkozik a korosztály részéről. Ezen célok mentén a rendezvény, egyúttal egy alapozó állomása lehetett a későbbi, kerületi szintű ifjúsági párbeszéd folyamatnak, ami a korosztály részvételét is támogatni tudja az őket érintő döntéshozatali folyamatokban. A résztvevők között diákok, civil szervezetek és az önkormányzat ifjúsági és esélyegyenlőségi referense is ott volt.

A program lebonyolításának módszere egy 21 kérdésből álló moderációs kártyacsomagra épült, mely gondolatébresztő, a kiscsoportos beszélgetést mélyítő témák mentén kapcsolódik az ifjúsági munka valós kihívásaihoz, témaköreihez. A kiválasztott témákon túl a kerület fejlődését szolgáló nem formális kérdés 3 kérdés „Amit megtartanék”, „Amin változtatnék” és „Üzenetek az önkormányzatnak” megválaszolása szintén kiscsoportos formában történt.

A nagyon színes, aktív munka eredményeiből az önkormányzat felé megfogalmazott üzenetek közül kiemelve néhányat:

 • Kerületi diákönkormányzatok aktív bevonása a fiatalokat érintő döntésekbe és a javaslataik beemelése az igényfelmérések során
 • Az ilyen jellegű rendezvények ismétlése, mert ezek reményt adnak
 • A fiatalok megkeresése és megkérdezése a TikTokon keresztül, akár nyereményjátékkal egybekötve
 • Az osztályfőnökök, iskolai szociális munkások személyes megkeresése, kérdőívekkel, akik továbbítják a fiataloknak (ajándékok a kitöltésért)
 • Ösztöndíjprogram, már általános iskolában is, és nem csak 4-es átlagtól
 • A döntéshozók használják a fiatalok által használt online felületeket
 • Ifjúsági polgármester bevonása, üléseken való részvételét engedélyezzék
 • Biztonságos szórakozóhelyek - Budapest Parkkal szövetkezve vagy tini disco, alkohol és drog mentes, de ingyenesen elérhető a fiataloknak
 • Ingyenes kertmozi, fiataloknak érdekes filmekkel
 • Több szakmai találkozási lehetőség
 • Nyitott és elérhető sporttermek
 • Ingyenes sportolási lehetőségek a téli időszakban is
 • Társasjáték klub létrehozása

A felvetett ötleteket, javaslatokat tovább gondolásra érdemesnek találtuk, így a későbbiekben a megvalósítható javaslatokkal remélhetőleg  programok formájában is találkozhatnak a kerületi fiatalok. 

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px