Budapest I. ker KEF Beszámoló

Tárgy: A Drogellenes Világnap szakmai beszámolója

1. Kamasz csoport- Horányi tábor

A 16 főből álló Kamasz csoport a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő Horányi Ifjúsági Táborban a drogprevenció jegyében töltött el, melynek a mottója a Döntés-Választás- Asszertivitás volt. Ennek keretében a 14-20 év közötti fiatalok Labancz Dániel pszichológus vezetésével több játékos formájú, prevenciós foglalkozáson vettek részt.

A fiatalok szívesen vettek részt ezeken a foglalkozásokon, hamar bevonódtak és tanulságosnak ítélték meg a programot.

2. Idősek

A KEF keretein belül 2017. 06. 26-án 13.30 órakor a II. sz. Idősek Klubjában Mészáros Piroska addiktológiai konzultáns tartott előadást a kerületi idősek számára nyugtatók, altatók túlzott szedésének veszélyeiről. Az előadáson közel 50 fő, kerületi idős polgár vett részt, akik nagy érdeklődéssel hallgatták az elmondottakat. Az előadás után lehetőségük nyílt kérdezni is illetve néhányan személyes problémával is megkeresték a szakembert.

Mindkét eseményről hírt adott a Hegyvidék TV illetve a helyi újságban is megjelent egy összefoglaló cikk.

https://www.youtube.com/watch?v=QKyQw_rk9aA (10 perc környékén)

https://www.youtube.com/watch?v=hftb27G5Vdk (4 percnél)

A Budavári Önkormányzat részéről–a résztvevők visszajelzései alapján- mindkét programot sikerként ítéljük meg és ezúton is köszönjük a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatását.

Budapest, 2017. július 20.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester megbízásából:

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
aljegyző, KEF elnök

 

kef
kef2

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px