Szakmai ajánlás igénylésének menete

Egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása:

Az ajánlási rendszer a nevelési-oktatási intézményekben végezhető egészségfejlesztési programok előre megadott szakmai követelmények alapján való értékelését jelenti. Célja a programok szakmai színvonalának, hatékonyságának és megbízhatóságának emelése és egységesítése országos szinten.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) felelőssége a nevelési-oktatási intézményekben zajló egészségfejlesztési programok ajánlásához kapcsolódó feladatok ellátása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 128 § (7). pontjában meghatározottak szerint. Az NNK a programok ajánlásának szakmai és adminisztratív lebonyolítója. Az NNK-n belül a feladatot a Népegészségügyi Stratégiai, Egészségfejlesztési és Egészségmonitorozási Főosztály végzi.

Ajánlott programok itt találhatóak.

Szakmai ajánlás igénylése:

A Programajánlás iránti kérelem benyújtása elektronikus úton, online programadatlap kitöltéssel történik, mely a következő linkenérhető el. A programadatlap tartalmazza a kérelmező legfontosabb adatait, a tervezett program részletes bemutatását és a megvalósításban résztvevő humánerőforrásra vonatkozó információkat.

A szakmai ajánlási rendszer részletes Eljárásrendje a Dokumentumok menüpontból tölthető le. Kérjük, hogy az Eljárásrendet olvassák el szakmai ajánlási kérelem benyújtása előtt!

Szakmai ajánlás igénylésének lépései:

1.) A pályázó (kérelmező) az online űrlapkitöltő felületen megválaszolja a program adatlap kérdéseit és feltölti a szükséges aláírt nyilatkozatokat, valamint minden olyan dokumentumot, ami a nevelési-oktatási intézményben zajló egészségfejlesztési tevékenység során használni fognak (óravázlat, szülői beleegyező nyilatkozat, szórólap, kérdőív, stb).


2.) A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) munkatársai 10 munkanapon belül áttekintik az adatlapot, ellenőrzik, hogy teljesen ki van-e töltve, továbbá, hogy minden szükséges dokumentumot megküldött-e a kérvényező és e-mailben visszajelzést küldenek számára. Hiányos kérvény esetén az NNK hiánypótlást kér, teljes pályázat esetén e-mailben értesítik a kérelmezőt arról, hogy a szakmai ajánlási eljárás elindult.


3.) A beküldött dokumentumokat két felkért szakmai szakértő értékeli. A szakmai értékelési eljárásnak a kérelem beérkezésétől számított maximum 45 munkanapon belül lesz eredménye. Az eredményről a kérelmezőt e-mailben értesíti az NNK.
A szakmai ajánlást igazoló tanúsítvány két évre érvényes, illetve hosszabbításra vonatkozó igény esetén a kapcsolódó kérelem („Nyilatkozat szakmai ajánlás meghosszabbításához”) a Dokumentumok menüpontból letölthető, és az alábbi linken keresztül nyújtható be az NNK felé. Pozitív elbírálás esetén a szakmai ajánlás tanúsítványa további egy évre kiadható.

Kapcsolat: szakmaiajanlas@nnk.gov.hu

 

Az ajánlás megszerzésével kapcsolatos minden további információ az NNK honlapján itt érhető el.

Szakirodalmi ajánlás:

Csatoltan található, illetve itt érhető el.

  Kapcsolódó fájlok

  • drogprevencio_kezikonyv

  • prevencios_minosegi_standardok_hu

  • perk_manual_hun

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px