Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 2001 februárjában alakult meg azzal a határozott célkitűzéssel, hogy szakmailag támogassa és segítse elő a Nemzeti Stratégia megvalósulását, különös tekintettel a közösségi kapcsolatok, a társadalmi érzékenység fokozására.

Kialakult egy olyan módszertani hangsúlyú prevenciós intézmény, amely koordinálja és elősegíti a prevenciós tevékenység szakmai megalapozottságát, valamint együttműködésen alapuló kapcsolatokat épít ki a prevenció hazai intézményrendszerével.
Az Intézet olyan nemzetközi együttműködésekben vesz részt, amelyek elősegítik a hazai drogprevenciós tevékenység illeszkedését a nemzetközi sztenderdekhez, elfogadott, hatékonynak tekinthető gyakorlatokhoz.
Továbbá társadalomtudományi hangsúlyú kutatásokat végez, amelyek közelebb visznek a drogfogyasztás természetrajzának valódi megértéséhez, és következményesen hozzájárulnak a megfelelő, szükségleteken alapuló prevenciós programok, szolgáltatások kimunkálásához, valamint publikációs tevékenységet folytat, amely egyrészt lehetővé teszi a külföldi tapasztalatok minél szélesebb körű hozzáférését, másrészt a célközönség igényeinek ismeretében újfajta válogatásban hozzáférhetővé teszi a már korábban megjelent szakmai közleményeket.

Az elmúlt két és fél év tapasztalatai egyre inkább nyilvánvalóvá tették, hogy a drogprobléma hatékony kezelése érdekében az egyik legfontosabb feladat a párbeszéd lehetőségeit és eszközrendszerét fejleszteni. E párbeszéd előmozdítása szempontjából elengedhetetlenül fontos a drogproblémával foglalkozó különböző szervezetek és az általuk nyújtott szolgáltatások összehasonlítható szempontok mentén történő jellemzése, nyilvántartása és ennek az információnak a hozzáférhetővé tétele a szakemberek és a szolgáltatásokat igénybevevők számára.
Ebből a felismerésből kiindulva a következő periódus leglényegesebb fejlesztési elképzelése egy olyan komplex adatbázis létrehozása lenne, amelynek segítségével a prevenciós programokról, a kezelést, rehabilitációt nyújtó szervezetekről és a kábítószer-problémát érintő, elsősorban társadalomtudományi hangsúlyú kutatásokról tudnánk Internet alapú és személyes tanácsadást is biztosító megbízható információt közzé tenni. A személyes konzultációt is magában foglaló help desk működtetése ugyanakkor kitapinthatóvá fogja tenni a további fejlesztéseket igénylő fehér foltokat, ily módon az információ szolgáltatás “melléktermékeként” a drogpolitika is megbízható eligazodási pontok birtokába kerülhet.
E fejlesztések eredményeképpen nemzetközi adatbázisokhoz is képesek leszünk kapcsolódni (EDDRA), valamint kimunkálódhatnak a prevenciós programok akkreditációs kritériumai is. Nem utolsó sorban ez a fejlesztés összerendezettebbé teheti a pályázati prioritások megfogalmazását is.

www.ndi-int.hu

 
Navigációs hivatkozások kihagyásaHome > Nemzeti Drogmegelőzési Intézet
 
©   Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 2007   |   eddigi látogatók száma: 19244   |   Levél az Adminisztrátornak