• Együttműködés eredménye

  Forrás: Teti Kistérség Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  2021.11.10-én megkezdte működését a "Sokoróaljai Segítő Kéz" Egyesület Segítő Kéz Szenvedélybeteg Szolgálata a Téti járás, Csornai járás és a Pannonhalmi járás területén. A Téti Kistérség Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának segítségével, közös szakmai munkával indult el az alacsonyküszöbű szenvedélybeteg ellátás. Az ellátás kiemelt feladata az egészséggel kapcsolatos információk és a biztonságos droghasználattal kapcsolatos üzenetek terjesztése, az egészségügyi ellátások és a szociális szolgáltatások megismertetése, használatuk ösztönzése, megkönnyítése a szenvedélybetegek, addiktológiai problémával küzdő populációk számára. A szenvedélybetegek körében végzett megkereső munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, vagy onnan kiszoruló, az utcán, közösségi színtereken tartózkodó szenvedélyproblémás egyének, csoportok felkutatása és az ellátáshoz való hozzájutásuk biztosítása.

 • KAB-KEF-20 Miskolc pályázati beszámoló

  Forrás:  Miskolc Egészségfejlesztési Intézet Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  Kábítószerellenes megelőző program Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén” című KAB-KEF-20-0019 azonosító számú pályázatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a kedvezményezett és a Miskolci KEF ebből a projektből részesült 853.350 Ft támogatásban. A miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021 célkitűzésében szerepelt, hogy megerősítse kapcsolatrendszerét a meglévő KEF Tagokkal, illetve új társadalmi szereplőket vonjon be a munkájába. Továbbá közös szerepet vállaljon Megyei és Regionális szinten működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal a kábítószerhelyzet és egyéb addiktológiai viszonylatban értelmezhető szenvedélybetegségek tekintetében lévő felmérésben, megelőzésében és hatékony kezelésében. Célunk továbbra is a helyi társadalmi csoportok érzékenyítése volt célzott prevenciós eszközökkel, szakmai fórumok szervezésével, a „Kliens út” mint jelzőrendszer kialakítása, fenntartása a KEF Tagok intézményei között. A dokumentumok menü pontban megtalálhatóak a részletes program beszámolok. Miskolc város drogstratégiájának elkészítése, annak előterjesztése folyamatban van. 2022 év elsőnegyed évében fog a városi közgyűlés elé terjesztésre kerülni.

 • Új stratégia készült Nyíregyházán

  Forrás: NYÍR-KEF

  2021. november 18-án fogadta el Nyíregyháza MJV Közgyűlése városunk három évre szóló kábítószerügyi stratégiáját a „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a drogprobléma visszaszorítása érdekében (2022 – 2025) készített stratégiájának elfogadásáról” szóló, 175./2021. (XI.18.) számú határozatával. A stratégia alapját jelentő városi helyzetfeltárás, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint Támogató és Lebonyolító szervezetek támogatásával, a KAB-KEF-20-0002 azonosítószámon nyilvántartásba vett, „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek támogatása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” elnevezésű pályázat támogatásával készült.

 • Új kábítószerügyi stratégia Veszprémben

  Forrás: Veszprém MJV Önkormányzata Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma

  Veszprém MJV Önkormányzatának Képviselőtestülete októberi ülésén döntött az új kábítószerügyi stratégia elfogadásáról. A 2022-2025 közötti időszakra megfogalmazott célkitűzések és feladatok a korábbi stratégiákra épülnek, illetve figyelembe veszik az új tendenciákat, szakmai, társadalompolitikai és jogi környezetet.

 • Szakmai beszámoló

  Forrás: Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  Az Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pályázatán, a programjainak megvalósításához egyszeri bruttó 245.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 • 2021. november 3-án megtartotta soron következő ülését a Tamási KEF

  Forrás: Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  Tamási Város Polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke elmondta, hogy hosszú idő után ez év nyarán ült össze újra a KEF, de a háttérben nem állt meg a munka, pályázat keretében megkezdődött a drogstratégia előkészítése. Szaváriné dr. Bakonyi Lídia, a KEF titkára tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 2021-2022. évben is van lehetőség az Emberi Erőforrások Minisztériumánál pályázni a KEF munkájának támogatására. A Tolna Megyei Önkormányzat benyújtotta az erre irányuló pályázatát október elején, és ebből a forrásból tervezi a Tamási KEF a városi drogstratégia elkészítését. Bízik abban, hogy 2022. év végére a városi drogstratégia elkészül és a képviselő-testület elé tudják terjeszteni elfogadásra. Aljegyző Asszony elmondta továbbá, hogy három módszert alkalmaznak az adatok kinyerésére. Jelenléti kérdőív kerül kitöltetésre a helyben tanuló 16 évesek körében, készül egy online lakossági kérdőív, továbbá megkeresték a város érintett intézményeit adatszolgáltatás céljából. 2021. október 7-én képviseltette magát a Tamási KEF is a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 20 éves megalakulása alkalmából tartott jubileumi konferencián, ahol az elmúlt 20 év tapasztalatait ismertették. 2021. október 13-14-én Budapesten az ELTE szervezésében „A KEF alapjai, Lokális helyzetfelmérés a drogproblémáról, Lokális stratégiafejlesztés és kommunikáció a helyi drogproblémával összefüggésben” tárgyú továbbképzésen is jelen volt a munkacsoport egyik tagja. Végül Kutas Attila paksi plébános előadását hallgathattuk meg, aki a „Szentjánosbogár” közösségben végzett és lelkipásztori munkájából hozott példákkal szemléltette a közösséghez tartozás és hit szerepét a perifériára szorultak és elesettek felkarolásában.

 • Miskolci KEF szakmai nap 2021.10.21.

  Forrás:  Miskolc Egészségfejlesztési Intézet Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  2021. október 21-én megrendezésre került a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet és a KEF közös szervezésében a „Szükséges szakmai alapok és személeti keret a hatékony együttműködésért a miskolci KEF-ben” elnevezésű szakmai műhely program. „Kábítószerellenes megelőző program Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén” című KAB-KEF-20-0019 azonosító számú pályázat keretein belül a miskolci KEF tagszervezetek közös munkájának a hatékonyságának a növelése, az együttműködési lehetőségek megvizsgálása, segítő és gátló tényezők feltárása és annak körbejárása, hogy a KEF miként tudna leghatékonyabban betölteni a szakmai tanácsadó szerepét a helyi igazgatási és döntéshozatali rendszerben. A műhelymunkán az együttműködés fontosságának a kulcsa a megfelelő kliensutak kialakítása és kitisztítása, a korai kezelésbevétel szemléletének és módszertanának a megismertetése is megtörtént. Az együtt gondolkodás célja továbbá az volt, hogy miként tud találkozni az elmélet a helyi sajátosságokkal. A délelőtt folyamán a helyi szereplők (KEF tagok) bemutatkozása után interaktív módon, Nyíri Noémi és Fehér Richárd megbízott előadók foglalkoztatták a jelenlévőket KEF tagokat, hogy helyezzék el magukat a KEF életében, mint „Prevenciós- Kezelés/ellátás- Kínálat/kereslet csökkentés -Társadalmi háttér csoportosításában”. A folyamatok, a szolgáltatások és azoknak a célkitűzései a KEF tagok és az előadók által átbeszélve lettek. A KEF szakmai küldetése, célja, felépítése mint rendszer, szakmapolitikai elhelyezkedése az előadás keretein belül diszeminálva lett. Feltérképezésre került a KEF tagok szolgálatatásai által érintett demográfiai területek, illetve a problémák a legális és illegális szerhasználók gócpontjainak vonatkozásban. Délután szekcióban a korai kezelésbe vétel fontosságáról, módszertanáról, beavatkozási színtereiről adtak elő a meghívottak. Célja a kliens utak meghatározása, az együttműködések kialakítása, a közös szemlélet és érdekképviselet fontosságának kihangsúlyozása volt. Ebben a szekcióban megfogalmazásra kerültek a helyi sajátosságok, a „szenvedélybeteg jelzőrendszer” elakadásai, illetve ezeknek a megfelelő kezelése, javaslatai a korai kezelésbe vétel hatékonyságának növelése érdekében.

 • Publikációs pályázati felhívás

  Forrás: Kef.hu

  A Drogkutató Intézet közös gondolkodásra hívja mindazon tudományterületek és szakmai közösségek kutatóit, hallgatóit, illetve szakembereit, akik tudásukkal, ismereteikkel, tapasztalataikkal hozzá kívánnak járulni a droghasználat társadalmi jelenségének minél átfogóbb megismeréséhez.

 • Lezajlott a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok emlékülése

  Forrás: Kef.hu

  Lezajlott a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok emlékülése 2021. október 7-én

 • A Csonrás.Csanásd Megyei Dr. Bugyi István Kórház Drogambulanciája 15 éve áll a rászorulók szolgálatára.

  Forrás: Szentes Városi KEF

  Konferencia: 15 év minkájának bemutatása. Kiadvány.

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px