• KAB-KEF-21 kódszámú pályázat döntési listája

  Forrás: Kef.hu

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közigazgatási Államtitkára a KAB-KEF-21 kódszámú „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására” címen kiírt pályázati kategóriában a Bíráló Bizottság javaslata alapján meghozta döntését.

 • Kőbányai KEF ülés a (V)észjelzés szabadulószobánál

  Forrás: Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KŐKEF) kihelyezett ülésének a (V)észjelzés adott otthont 2022. április 20-án. Tóth Béla László nyá. r. ezredes, a Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány elnöke, előadásában bemutatta a szabadulószobák mintájára kialakított tematikus tanulószobákat, illetve a bűnmegelőzési programunk lényegi elemeit. Ezt követően a résztvevők megtekinthették a szobákat is. A szabadulószobák világába Tóth Enikő játékmester nyújtott betekintést.

 • Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megtartotta soron következő ülését

  Forrás: Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum két új taggal bővült, felvételükről a tegnapi fórumon döntött a tagság. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió és Kocsola Község Önkormányzata is felajánlotta aktív közreműködését. Befejeződött a kortársképzés az Illyés Gyula Gimnáziumban a Dombóvári Rendőrkapitányság közreműködésével. A tizenhat diák pólót és oklevelet vehetett át Pintér Szilárd polgármestertől, Dr. Németh Tímea elnöktől és Gábor Zoltán alelnöktől. Óriási előre lépésnek mondható, hogy a középiskola diákjai ilyen nagy számban vállalták a feladatot és segítik a jövőben kortársaikat a tájékoztatásban, a problémák megoldásában. A tagság döntött arról is, hogy csatlakoznak a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumhoz, meghatározták a második negyedév feladatait és beszéltek a Kábítószer Ellenes Világnap lehetséges programjairól, amelynek időpontját 2022. június 14. napjában határozták meg.

 • Prevenciós anyag 7.8.9.10. osztályosok számára

  Forrás: Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  A Kőbányai KEF Kínálatcsökkentési Munkacsoport vezetője, Koós Judit r. őrnagy készített egy prevenciós anyagot "Alkohol, mint legális függőség témakörben az általános iskolák 7. 8. és a középiskolák 9.10. osztályos tanulói számára.

 • Szervezetünk Prevenciós előadás sorozatot tart veszélyeztetett fiatal korosztály számára.

  Forrás: Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  Szervezetünk Prevenciós előadás sorozatot tart veszélyeztetett fiatal korosztály számára.

 • A szenvedélybetegek kezelésében használt komplex terápiáról szóló filmek

  Forrás: Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  Az Emberbarát Alapítványnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a KAB-KEF-20-0018 program részeként lehetősége nyílt a szenvedélybetegséggel kapcsolatos filmek elkészítésére. A filmek célja, hogy a szenvedélybetegek kezelésében használt komplex terápiát, a kezelési módszereket és hatásukat bemutassa az Emberbarát Alapítványnál folyó 30 éves munka „jó gyakorlatán” keresztül. A területen dolgozó szakemberek bepillantást nyerhetnek az ellátás mindennapjaiba, ezáltal gördülékenyebb lehet klienseik bevonása a terápiába, illetve felkészülhetnek visszatérésükre. Kérjük, töltsék le filmjeinket, tekintsék meg őket, továbbítsák azok felé, akik érintettek ebben a problémában, vagy szerepet vállalnak a megoldásban. Várjuk visszajelzéseiket az emberbarat@emberbarat.hu email címre. A filmek elérhetőek az Emberbarát Alapítvány honlapján: http://www.emberbarat.hu/index.php?content=video Tisztelettel: Bereczki Sándor Intézményi igazgató, az Alapítvány elnöke

 • A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2022. január 26. napján ült össze és folytatta a megkezdett munkát

  Forrás: Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tegnapi napon ült össze és folytatta a megkezdett munkát. Dr. Németh Tímea elnök nyitotta meg a fórumot és ismertette a napirendi pontokat. Elsőként a Dombóvári Rendőrkapitányság beszámolóját hallgathatták meg az elmúlt év intézkedéseivel kapcsolatban Tóth Szilvia r. főtörzszászlós előadásában, majd a felmerült kérdésekre válaszolva Gábor Zoltán r. őrnagy tapasztalatai alapján osztotta meg véleményét a jelenlévőkkel, ezt követően beszámolt az első ülésen meghatározott feladatokról. Megkezdődött a kortárs segítők toborzása, első körben a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban indulhat meg az oktatás a közeljövőben. Fontosnak tartják a megelőzés szempontjából, hogy a képzésen a témában ismereteket szerző diákok hitelesen tudjanak beszélni kortársaik előtt akár egészségügyi és jogi szempontból is a drogfogyasztás következményeiről. Az egyeztető fórumon részt vett Pintér Szilárd polgármester is, örömmel értesült az első fontos lépések megtételéről, a konstruktív együttműködésről. Terveik szerint a Kábítószer-ellenes Világnapon, június 26-án a kapcsolódó szervezetekkel közösen, rendezvényt szerveznek Dombóváron.

 • Új kábítószerügyi stratégia Veszprémben

  Forrás: Veszprém MJV Önkormányzata Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma

  Veszprém MJV Önkormányzatának Képviselőtestülete októberi ülésén döntött az új kábítószerügyi stratégia elfogadásáról. A 2022-2025 közötti időszakra megfogalmazott célkitűzések és feladatok a korábbi stratégiákra épülnek, illetve figyelembe veszik az új tendenciákat, szakmai, társadalompolitikai és jogi környezetet.

 • Szakmai beszámoló

  Forrás: Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  Az Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pályázatán, a programjainak megvalósításához egyszeri bruttó 245.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 • 2021. november 3-án megtartotta soron következő ülését a Tamási KEF

  Forrás: Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

  Tamási Város Polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke elmondta, hogy hosszú idő után ez év nyarán ült össze újra a KEF, de a háttérben nem állt meg a munka, pályázat keretében megkezdődött a drogstratégia előkészítése. Szaváriné dr. Bakonyi Lídia, a KEF titkára tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 2021-2022. évben is van lehetőség az Emberi Erőforrások Minisztériumánál pályázni a KEF munkájának támogatására. A Tolna Megyei Önkormányzat benyújtotta az erre irányuló pályázatát október elején, és ebből a forrásból tervezi a Tamási KEF a városi drogstratégia elkészítését. Bízik abban, hogy 2022. év végére a városi drogstratégia elkészül és a képviselő-testület elé tudják terjeszteni elfogadásra. Aljegyző Asszony elmondta továbbá, hogy három módszert alkalmaznak az adatok kinyerésére. Jelenléti kérdőív kerül kitöltetésre a helyben tanuló 16 évesek körében, készül egy online lakossági kérdőív, továbbá megkeresték a város érintett intézményeit adatszolgáltatás céljából. 2021. október 7-én képviseltette magát a Tamási KEF is a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 20 éves megalakulása alkalmából tartott jubileumi konferencián, ahol az elmúlt 20 év tapasztalatait ismertették. 2021. október 13-14-én Budapesten az ELTE szervezésében „A KEF alapjai, Lokális helyzetfelmérés a drogproblémáról, Lokális stratégiafejlesztés és kommunikáció a helyi drogproblémával összefüggésben” tárgyú továbbképzésen is jelen volt a munkacsoport egyik tagja. Végül Kutas Attila paksi plébános előadását hallgathattuk meg, aki a „Szentjánosbogár” közösségben végzett és lelkipásztori munkájából hozott példákkal szemléltette a közösséghez tartozás és hit szerepét a perifériára szorultak és elesettek felkarolásában.

Ajánlott böngésző: Google Chrome 60.0.3112.113, Firefox 55.0.3 Ajánlott felbontás: 1366x768px